Domediskanter genom tiderna

Lite mätningar på Peerless 115DT26, Vifa D25AG, ScanSpeak D2606, ScanSpeak D2608 och SB Satori TW29R i tur och ordning. Mätningarna är gjorda under identiska omständigheter och därför jämförbara. Övre kurvan är frekvensgång utjämnad över ca 0-30 grader off axis på 10-20cm avstånd. Undre kurvorna är distorsion, den röda är andraton och den blå är tredjeton. Det är den blå kurvan som är intressantast. Nivå under 0,1% är bra, 0,1% till 1% är hörbar men någorlunda acceptabel. Över 1% låter direkt illa och får helt enkelt inte förekomma om det ska låta hifi.

Peerless 115DT26

I alla tre Carlsson-modellerna från 80-talet. Övre fältet visar tonkurva. I undre fältet är den röda linjen andratonsdistorsion (låter allmänt inte särskilt illa) och den blå linjen tredjetonsdistorsion (låter allmänt mycket illa).

Tonkurvan är ganska jämn men 2:a tons dist är över 2%, 3:e ton 0,7%. Sämst in show. Det har sagts att kvaliten på dessa var ojämn från början, men så var det inte. Alla var ungefär som detta exemplar eller kanske lite bättre. Däremot har de åldrats eller skadats så att exemplaren numera är ganska olika. De flesta är som detta exemplar eller ännu sämre, men det kan finnas enstaka som är bättre. Låter överlag inte bättre än sjuttiotalsdiskanterna. Det valdes på grund av sina spridningegenskaper som gör det lämpligt att lyssna på i en viss vinkel, ca 30 grader. I nollgradersriktningen har det en ganska brant topp i diskanten.

Hos HifiKit finns en nytillverkad kopia av detta element, som är mycket lik i alla avseenden, under deras eget namn Response. Den har distorsionsnivå som är just så som de allra bästa exemplaren av det gamla originalet (som när de var nya kan man gissa), och samma tonkurva. Inte jättebra alltså, men en fullgod ersättare för gamla dåliga exemplar.

Vifa D25AG-69-06

Tonkurvan ganska jämn och det är den i en vid vinkel. Höjningen 2-3kHz kan lätt motverkas i delningsfilter. 2:a ton under 0,3% (om man struntar i övertoner de flesta av oss inte hör, vilket jag kommer att göra hädanefter), 3: ton under 0,08%. Påtagligt bättre. Var på 80-talet en riktig high-end och verkar vara bra åldersbeständig. Kalotten är av blank aluminium. Denna diskant rekommenderas man av SSC att byta ut - det är obegripligt. Jag tycker att den också låter bra. Samma element heter även D25AG-35-06, då i en standard rund frontplatta.

ScanSpeak D2606/Carlsson T11oa

Tonkurva inom +-4dB, 2:a ton under 0,4% och 3:e ton mestadels under 0,1%. Mycket lik föregående. Detta element sägs vara utvecklat av SSC men är samma som Vifa D27TG, vilken i sin tur numera heter ScanSpeak D2606/920000, med den lilla skillnaden att Carlsson T11oa har en liten filtbit bakom kalotten vilket skyddar den mot intryckning. SSC har marknadsfört den hårt som överlägsen sin föregångare "med nästan omätbar distorsion" vilket alltså inte stämmer. Den är bra och prisvärd men inte riktigt high-end.

ScanSpeak D2608/Peerless HDS

Tonkurvan också här jämn och fin. 2:a ton distorsion under 0,3%, 3:e ton under 0,05%. Ytterligare ett steg bättre. Låter rent och varmt i mina öron. Kostar dessutom bara lite mer än de föregående och måste anses mycket prisvärd. Peerless HDS heter egentligen 810921 men har tagits över av ScanSpeak och heter nu D2608/913000. Mycket bra.

SB Satori TW29R-4

Ett element i högsta klassen. Jämfört med de övriga har det en slående låg resonansfrekvens, 600Hz, vilket ger en tonkurva som sträcker sig ovanligt långt ner i frekvens. Distorsionsnivåerna är utmärkt bra även om andraton kunde varit ett par tiondelar lägre. Låter liksom föregående helt rent. Tonkurvan gör det möjligt att dela vid ovanligt låg frekvens men distorsionen stiger som synes under 1,5kHz.

Samtidigt har elementet dock en för OA-högtalare lite snäv spridningsvinkel i högsta registret. Det är något av en smaksak om man accepterar det. Med en fundamentalistisk syn kräver man en bredare spridning, med en mer pragmatisk konstaterar man att nivån i högsta registret ändå räcker för att i den sammanlagda energikurvan få en fullt utsträckt tonkurva, minst lika bra som de övriga elementen här.

Alla diskantelementen här är ganska lika, låter bra och är väl valda för ortoakustiska högtalare, med undantag för den alldeles för höga distorsionen i gamla Peerless 115DT26.

Kommentera  gärna denna artikel!

Nere t.v Peerless 115DT26
som sitter i OA50/51/52 version 1.
Uppe t.v. Vifa D25AG-69-06
som sitter i dito version 2.
Nere t.h. Vifa/Carlsson T11oa
från desamma version 3 och OA58 och Larsen 4/6/8 och OA50LE/51LE.
Uppe t.h Peerless HDS
som sitter i Larsen 8, Larsen 6.2, OA52LE och OA51.LE2.

SB Acoustics Satori TW29R-4, som jag använder i en version av OA50.