Byt MT20 mot MT24 i OA14

Att byta diskanten i en OD11 mot en Obi T22 är en mycket prisvärd lösning. Att göra detsamma i en OA12 är också prisvärt. I en OA14 börjar det bli tveksamt, kan man tycka. För den som vill ha ett budgetalternativ för OA14 vill jag föreslå följande:

Gamla MT24-diskanter bör finnas åtskilliga liggande runtom i landet. Det är ett utmärkt element, betydligt bättre (hörbart och mätbart) än gamla MT20. Det sitter ju i OA116/OA2212 och de låter avsevärt bättre än OA14. De passar dessutom direkt i fästena i OA14, är mycket sällan sönderspelade och kan tänkas kosta några tior.

Problemet är att de inte passar filtret i OA14. I OA116 är filtret 24db/oktav jämfört med 12db/oktav i OA14, och det behöver det vara eftersom impedanskurvan för MT24 är annorlunda och svårare att kombinera med den önskade delningsfrekvensen. Det brantare filtret ger dessutom fördelen att den mycket besvärande distorsion som både MT20 och MT24 har strax under delningsfrekvensen dämpas effektivare. Så varför inte ta komponentvärdena från OA116-filtret rakt av? Det går tyvärr inte eftersom de sex elementen i OA116 är serie-parallellkopplade så att de ger en annan impedans än de fyra i OA14.

Men man kan räkna om. Om man gör det får man följande värden:

Då ser man att försynen i viss mån är med oss. Det befintliga OA14-filtret har för diskanten 5,6uF - 0,5mH. Spolen kan alltså sitta kvar. Vad man gör är att byta 5,6uF mot en 4,7uF, samt kopplar på en ny 6,8uF i serie med diskantutgången och en 1,8mH spole parallellt över diskantelementen. Hokus pokus får man:

En helt snygg delning precis där den ska vara. Notera att vid exempelvis 500Hz dämpar detta filter 54db, mot 36db i ursprungsfiltret.

Allt som behövs är 8st MT24 8ohm, samt fyra kondingar och två spolar. Det kan kosta några hundralappar, måste anses vara korrekt orthoakustiskt och ger en påtaglig förbättring av ett par OA14.

Den noggranne kan påpeka att MT24 har en känslighet som är en eller två db lägre än MT20. Man får alltså en något lite dämpad diskant, men den tycker jag lätt man kan leva med.

Kommentera  gärna denna artikel!

MT20/MT24 lika som bär

Båda modellerna finns i flera varianter vad gäller detaljerna, enda säkra skillnaden är formen och storleken. Närmast kameran en MT20.

Förslag till placering av filterkomponenterna.