OA116 med mycket bättre bas

I två långa trådar om avstämning av basreflexlådor och om det diffusa begreppet "transientförmåga" på forumen faktiskt.se  och carlssonplanet.se  har jag och andra fördjupat oss i denna problematik, särskilt mot bakgrund av att OA116 trots sin stora låda och djupa avstämning inte av alla upplevs ha någon riktigt djup och kraftfull bas. Här på CarlssonKult.se har jag i två andra artiklar sammanfattat hur OA116 är avstämd (Modellerna->OA116och vad avstämning av basreflexlådor innebär (Artiklar->Basreflexprincipen). Därför ska nu direkt beskrivas hur en rejäl förbättring av OA116 i detta avseende kan uppnås.

Komplett komponentlista finns sist i texten.

Det hela går ut på att ersätta baselementet med SEAS L22RN4X/P. Det är ett åttatums element med aluminiumkon och T/S-parametrar som gör det mycket passande för OA116. Om man till det tänker sig ett standard tretums basreflexrör med maximal längd så får man en mycket fin avstämning på hårresande 22Hz! Åtskilligt dividerande fram och tillbaka om valet av element och passande avstämning har naturligtvis skett, huvudsakligen på forumet faktiskt.se men vi nöjer oss här med att konstatera slutsatsen.

Redan nu kan det vara kul att se hur elementet presterar i OA116-lådan med den avstämningen. Denna tonkurva är mätt utomhus mot vägg och kan därför direkt jämföras med en kurva som finns i gamla OA116-broschyren.

Det intressanta är hur kurvan faller av mot mycket låga frekvenser. Eftersom mätningen är gjord mot en vägg utomhus får man här ungefär en halv "rumseffekt". Det betyder att kurvan ska tänkas upp några dB mot låga frekvenser. Dessutom ger min mätutrustning ett fall på ett par dB under 20Hz. Summan blir att tonkurvan blir mycket jämn ända ner till ca 20Hz och därunder faller flackt ner mot ännu lägre frekvenser. Det är ett mycket bra resultat.

Det ska jämföras med nästa bild, hämtad ur gamla originalbroschyren. Intervallet upp till 100Hz är där mätt på samma sätt. Strax under 30Hz (avstämningen är ca 28Hz) faller kurvan mycket brant. Med den nya basen utökas energikurvan i stort sett en hel oktav. I artikeln om avstämning och transientförmåga under menyn Lådornas avstämning förklaras konsekvenserna.

Elementet är alltså åtta tum och har annan känslighet och tonkurva än SC-165 så det behövs dels en ny bottenplatta, dels ett nytt filter. Först det handfasta och praktiska: en ny bottenplatta.

Bottenplattorna

Plattorna ska vara 250x443mm i 23mm MDF eller spånskiva. I dem ska göras hål för elementet och hål för basporten, gärna snyggt nedfrästa. Vidare behövs skruvhål för element och basport, samt skruvhål för att montera dem i lådan. Där ska också vara hål för hjulen. Hjulen kan flyttas från den gamla plattan genom att knackas ur med en mejsel och pressas in i 11mm hål i den nya plattan. Slutligen behövs ett hål för kabeln och kanske förberedelse för någon slags terminalkontakter. Måtten för allt detta tas från den gamla plattan och från element och basport.

Spraymåla bottenplattorna svart. Om man vill vara pedant kan man limma på en blank svart kantlist. Det finns sådana i byggvaruhusen, försedda med smältlim. Nästa moment är att klistra på tätningslist. Finns att köpa hos HifiKit. I det nedfrästa hålet för basporten, i hålet för elementet och runt kanten på plattan, där den ligger mot lådan, måste det vara absolut tätt. Det kan verka underligt att man måste vara så noga med att en låda som har ett stort hål måste vara supertät överallt annars, men så är det. Luftproppen i röret kommer i självsvängning i motfas mot elementet och därmed uppstår ett kraftigt över-/undertryck i lådan. Det får inte pysa luft i några springor, det skapar missljud och rubbar avstämningen ganska mycket.

Skruva fast basporten men vänta med röret. Det ska senare limmas fast i porten men det är opraktiskt att göra det nu. Vänta också med att skruva fast elementet.

Hjulen kan däremot vara praktiskt att ha på plats redan nu. De sitter alltså i den gamla plattan genom att vara lite koniska och pressade in i hålen. Lägg den gamla plattan i knäet och knacka med mejsel och liten hammare ur hjulen ur hålen ovanifrån. Det går ganska lätt. Ta emot dem när de trillar ur! Pressa och knacka försiktigt i dem i den nya plattan. Eventuellt kan man behöva lägga i lite trälim i hålen först för att fästa och täta.

Den som vill använda samma slags XLR-kontakter som originalet har behöver två stycken 4-poliga XLR hanar med rektangulär platta. Finns hos Elfa. Då gör man små klossar 43x43x28mm och borrar i dem 20mm hål från två håll (som på bilden ovan). Limma och skruva klossen i plattan, rakt över ett hål för kabeln. Då blir det tätt och snyggt. Den som vill använda annan slags terminalkontakter löser det som man vill. Det enda viktiga är att genomföringen blir tät.

Filtren

Det sista stora momentet är att bygga filtren. Här är schema och komponentvärden:

Spolen i basfiltret bör ha tjock tråd. HifiKit har bland Carlssonkomponenter en med 1,32mm tråd. Övriga spolar kan också köpas där. 4,2mH finns inte men kan köpas som 4,5mH och lindas av 2,2 meter tråd från. Försiktigt! Den tråd som är kvar ska fortfarande vara hårt lindad! Kondensatorer SCR MKP från Elfa. Totalpris för komponenterna stannar faktiskt på ca 700kr per filter.

Mellanregisterdelen är enligt Carlssons egen modifikation från 1979. I den föreslås också en ändring i diskantfiltret som kan göras av den som vill vara mycket noga. Där ska den kondensator som är 6,8uF bytas till 5,6uF. Det är dock en mycket liten skillnad. Med detta filter får man på köpet en hörbar höjning av lägre mellanregistret, en lite varmare ton. Den totala tonkurvan (energikurvan) blir mycket fin. Här är den uppmätt i rum med vitt brus och LTAS (förklaring av mätmetoden finns på annan plats). Lägg denna kurva till den föregående, som visar lägsta registret, och man kan konstatera en energikurva i absolut high-end-klass!

Den fysiska konstruktionen av filtret har egentligen inte mycket betydelse. Man kan göra det snyggt på kretskort eller med lödplintar. Man kan också göra det fult i en enda klump. Det enda viktiga är att allt är ordentligt hoplött och att allt är ordentligt fastsatt så att ingenting börjar vibrera och skramla. En sak till kan förresten göras rätt eller fel: drosslar (spolar) som ligger nära varandra ska vändas som på bilden, annars inducerar de ström i varandra. På lödplintar kan det se ut så här:

Här är också korta tampar satta, för utgångarna till diskant och mellanregister, med 2,8mm flatstift så att man kan koppla dem enkelt till de befintliga kablarna i lådan utan att ändra något där.

En kort och bra ljudfil att testa med före och efter ombyggnaden är denna. Ladda ner den och spela den lokalt - högt! Den är en liten demo för en mikrofonmodell, jag hoppas tillverkaren tycker det är ok.

Komponentlista

2st SEAS H1208 L22RN4X/P. HifiKit, Europe-Audio eller annan leverantör.
2st skivor MDF 23mm, 250x443mm. I dem hål för skruvar, hjul, element mm. Hålens placering tas från befintliga bottenplattan, från elementets mått osv.
2st basreflexrör 75x400mm. HifiKit nr 5238.
2st basreflexportar. HifiKit 5235.
1 rulle tätningslist. HifiKit 5411/r.
4st lödplintar (om man vill bygga filtret på sådana). http://www.electrokit.com/lodstod-10p.48857 .
2st drossel 6,8mH 1,3mm tråd (minst). HifiKit 6408.
2st drossel 4,2mH. HifiKit 5110 är 4,5mH. Linda av 2,2m tråd så blir den 4,2mH.
2st drossel 1,8mH. HifiKit 5129.
2st motstånd 3,9ohm. HifiKit 6027.
2st motstånd 10ohm. HifiKit 6032.
2st motstånd 68ohm. Elfa 60-247-30.
2st kondensatorer 2,2uF. Elfa 65-470-46.
2st kondensatorer 6,8uF. Elfa 65-471-03.
2st kondensatorer 18uF. Elfa 65-471-52.
2st kondensatorer 27uF. Elfa 65-471-78.
2st XLR chassi stiftdon 4p. Elfa 42-190-56. Om man vill använda sådana.
Rostfri plåtskruv 4,2x19. Biltema m.fl.
Lite kopplingstråd 1,5mm2, flatstift 2,8mm, skruvöglor, buntband, m.m. efter behov. (CO, Kjell etc).

Kommentera  gärna denna artikel!