Vanligt förekommande ersättningselement

SB Acoustics Satori

Elementet är ganska nytt, det började tillverkas 2012 och är alltså inte direkt vanligt förekommande, ännu. Men det är det absolut intreslemensantaste alternativet till alla de SC165-ersättare som beskrivs nedan, inklusive B65oaII. Detta et är nämligen påtagligt bättre. Det är i själva verket ett element med sällsynt låg distorsion. Därtill har det en tonkurva och spridning som gör det extra användbart i en Carlssonhögtalare, det har T/S-parametrar som gör det användbart i OD11, OA12, OA14 och OA50 - och det passar direkt i hålet!

Den kompletta typbeteckningen är SB Acoustics Satori MW16P-8. Dess datablad från tillverkaren kan ses här.  Priset är förstås inte direkt lågt, den kostar ca 2000kr styck. Jag har mätt på elementet och fått data som stämmer skapligt med tillverkarens:

 

Övre kurvan är tonkurva i närfält, elementet monterat i en OA14 (utan filter) och påfört 2,8V. Undre kurvan är distorsion, uppdelad på andraton (röd) och tredjeton (blå). Tredjetonen är som synes mycket låg, andraton mera i normalklass. Elementet har alla förutsättningar att låta rent, vilket ingen tidigare känd SC165-ersättare har. Tonkurvan sträcker sig längre upp än SC165, vilket ger en del intressanta möjligheter, men har lite krumbukter som måste hanteras i ett skräddarsytt filter för att bli riktigt bra.

De T/S-parametrar jag mätt på elementet är följande:

Re = 6ohm
fsa = 31,5Hz
Qms = 6,01
Qes = 0,37
Qts = 0,35
Mms = 12,9g
Sd = 118cm2
Cms = 1,98mm/N
Rms = 0,42kg/s
Vas = 38,9liter
Bl = 6,5N/A
Sp = 87,2dB/1W/1m

En snabbanalys av dem säger att elementet har en ganska lätt kon med en mycket mjuk upphängning. Motorn är förhållandevis svag och känsligheten lite låg. Konen är något mindre än SC165 men slaglängden något större. T/S gör elementet flexibelt vad gäller lådor och avstämning. Några snabba simuleringar visar att det trivs bäst i 15-25 liter/35-40Hz, men andra kombinationer är också möjliga.

Hur det fungerar att använda detta element i OD11, OA12 och OA14 beskrivs i en separat artikel här.  

I artikeln om OA50  beskrivs också hur den kan användas där.

Peerless 830939 alias B65oaII alias SC165-VI

Detta element beskrivs bland originalen, eftersom det förekommer i modeller framtagna av SSC. Se här.  .

Peerless 830811 alias B65oa-16ohm

Detta är 16-ohms varianten av 831881. Eftersom den har något lägre distorsion fungerar den som mellanregister i OA116. Ingen påtaglig förbättring, dock.

Peerless xxxxxx alias W65oa

Samma som ovan men 5,3 ohm. Samma resonemang gäller här som när det gäller användande av 831881 (eller efterförljare) i de större lådorna - alltså som ersättare för baselementet i OA116 passar det mycket dåligt till dess avstämning. Det har rekommenderats av SSC, men det är en dålig rekommendation. Basen blir starkt resonant och bullrig och med mycket dålig transientförmåga.

Peerless 831413

8 ohm. Skumkant. Resonansfrekvens 46Hz och rörlig massa 13g. Talspolen 33mm men okänd slaglängd. Magnet 102x14mm. Tonkurva och distorsion mycket lik tidiga SC165-modeller. Överlag mycket lik SC165-III.

Peerless 832413 och 833413

8 ohm. Skumkant. Båda har sålts i åtskilliga exemplar under 90-talet som ersättare. 833413 har en påtaglig höjning om 6-8dB kring 1kHz, precis som 831881 och 830939. Resonansfrekvens 49Hz, talspole 13mm och magnetgap 5mm vilket ger slaglängd 4mm. Inte samma mått som SC165 alltså.

Peerless 831660

8 ohm. Skumkant. Rätt talspole men fel, mindre magnet.

Peerless 833429

8 ohm. Har blank plastkon och skumkant. Dess datablad finns på www.tymphany.com/833429 . Fel mått på talspolen. Har en kraftig topp i frekvenskurvan mellan 1 och 2kHz. Inte likvärdig som ersättare.

Peerless 833599

8 ohm. Har blank plastkon och gummikant. Omnämns som ersättare i flera forumdiskussioner. Datablad finns här. Skiljer ganska mycket från SC165.

Peerless 830504

16 ohm. Skumkant. Har många egenskaper som skiljer från SC165, men använd i OA116 som mellanregister passar den ändå bra. Inte bättre är originalet men en fullgod ersättare med ungefär samma tonkurva och distorsion. Resonansfrekvens 51,8Hz. Rörlig massa 11,6g.

Peerless 830803

5,3 ohm. Skumkant. Har annorlunda T/S-parametrar än SC165 och passar alltså inte bra som baselement i OA116.

Monacor/Monarch SPH-165

8 ohm. Plastkon. Här råder tyvärr en del osäkerhet - det finns datablad både under namnet Monacor och Monarch som är identiska, men inget av dem stämmer med mitt element. Andra som analyserat elementet har dock liknande resultat som mina. Databladen säger resonansfrekvens 33Hz och 16g rörlig massa vilket låter lovande. De oberoende mätningar man kan hitta säger 53Hz och 25g, vilket är avgörande skillnader.

Utifrån uppmätta värden passar detta element avstämningsmässigt mycket dåligt i alla Carlsson. Det är avsett för mycket små lådor och inte någon djup bas. Illa är det också med nivån på distorsion, den är rent av sämre än de äldsta SC165. Elementet låter inte rent. Tonkurvan blir dock utmärkt, även nivån i mellanregistret hamnar rätt.

Satori MW16P-8

SEAS CA18RNX

8 ohm. Plastbelagd pappkon. Används i OA50.LE och kan också med lite möda monteras i OA14. Distorsionsnivån ungefär som i tidiga SC165, lite högre än i B65oaII. Datablad finns på http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=131 . Likvärdig ersättare för SC165 alltså, men får tyvärr inte plats i alla modeller, endast i OA50 och OA14.

SEAS CA18RNX

Obi F87

Åttatums bredbandselement utvecklat av SSC för att utgöra uppgradering för Philips 9710, och för att vara baselement i den nyutvecklade högtalarmodellen OA5MMX.

F87 är en lätt modifierad Visaton B200. Sannolikt är endast impedansen ändrad, från 6ohm till 8ohm. Dess T/S-parametrar är:
Re 6,6ohm
Fsa 46,3Hz
Qms 3,73
Qes 0,66
Qts 0,56
Mms 10,7g
Sd 213cm2
Cms 1,1mm/N
Rms 0,83kg/s
Vas 70liter
Bl 5,6N/A
Sp 92,3dB/1W/1m
Xmax 3,5mm

Tonkurva och distorsion mätt i fri luft och närfält:

Då kan man genast konstatera att den har många likheter med gamla Philips 9710, vilket den ju uttryckligen är avsedd att ha. Jämfört med den är tonkurvan likartad, framförallt den ganska kraftiga höjningen runt 1kHz. Den höjningen gäller mest i nollgradersriktningen, i större vinklar är den mer neutral. Därmed passar den att rikta uppåt så att övre mellanregistret når lyssnaren främst via takreflexen, så som det är i Carlssonmodellerna.

De kraftiga svängningarna i 9710:ans tonkurva över 2kHz är ett stort problem i den. Man kunde vänta sig att detta element skulle vara avsevärt bättre där. Det är det inte.

Distorsionen är lägre än i 9710, men inte i toppklass. Tillräckligt bra dock för att kunna låta rent. Det har meddelats lyssningsintryck som går ut på störande distorsion, men det är troligen de rätt starka resonanserna i tonkurvan som upplevs som distorsion. Jämför med gamla 9710! Det slående är dock hur lite som hänt på 50 år.

T/S-parametrarna är inte alls som 9710. Det betyder att avstämningen i lådor byggda för 9710 (OA5.2 m fl) blir annorlunda. Huruvida det blir till det bättre eller sämre har jag inte undersökt. Hur det fungerar i MMX-lådan redovisas i artikeln om den.

Överlag är F87 alltså en något bättre ersättare för 9710, men med tanke på att det inte råder någon brist på begagnade 9710-element i världen, till mycket låga priser, och att detta element kostar 1500kr blir man betänksam. SSC:s marknadsföring är starkt överdriven och dessutom är de uppgifter som finns om elementet hos återförsäljaren HifiKit helt gripna ur luften.

Kommentera  gärna denna artikel!

OBI F87